TESTICULAR CARCINOMA 2009 - 2010


'What does a photographer do best when he falls ill than to photograph the life that he is forced into at that moment? For Niels Helmink, by the way, this was not so far beyond his earlier artistic projects that always showed a strong social side, that the photos now inevitably get a different twist and are confrontational. A few years ago with testicular cancer included in the UMC St Radboud, he recorded his treatment process: Testicular Carcinoma. The chemotherapy he underwent did not only bring him into a different world - that of the hospital with its own environment, objects and rituals - as it affected and changed its appearance. Niels Helmink captures both dimensions step by step in a series of sixteen photos. The key to the series mentioned is a self-portrait: his hair falls out and in a certain sense starts to form a cocoon around him. With this penetrating photo, he won an IPA (International Photography Award) in 2010 in the People: Self-Portrait Professional category. How different it used to be, how quiet is it when he finds his hair on his pillow the first morning after the treatment? And then his bedside table with a kind of bottle to collect his urine and a bag full of medicines; or the latter on the reverse where chrysanthemums - flowers referring to autumn and the dead - stand out. Such a sign of resilient life is accentuated here by the bright yellow color that runs through the photos like a fragile line and connects them to each other'.

'Wat staat een fotograaf wanneer hij ziek wordt al beter te doen dan het leven waartoe hij op dat moment gedwongen wordt, te fotograferen? Voor Niels Helmink lag dit trouwens niet zo ver buiten zijn eerdere artistieke projecten die steeds een sterke maatschappelijke kant lieten zien, zij het dat de foto’s thans onvermijdelijk een andere inslag krijgen en confronterend werken. Een paar jaar geleden met zaadbalkanker in het UMC St Radboud opgenomen, heeft hij zijn behandelingstraject vastgelegd: Testicular Carcinoma. De chemokuren die hij onderging brachten hem niet alleen in een andere leefwereld – die van het ziekenhuis met zijn eigen omgeving, voorwerpen en rituelen – als dat ze zijn uiterlijk aantastte en veranderde. Beide dimensies legt Niels Helmink als het ware stapsgewijs vast in een reeks van zestien foto’s. De sleutel tot de genoemde reeks is een zelfportret: zijn haar valt uit en gaat in zekere zin een cocon om hem heen vormen. Met deze indringende foto won hij in 2010 een IPA (International Photography Award) in de categorie People: Self-Portrait Professional. Hoe anders was het vroeger, hoe stil is het wanneer hij de eerste ochtend na de kuur zijn haren op zijn kopkussen vindt? En dan zijn nachtkastje met een soort fles om zijn urine in op te vangen en een zak vol medicijnen; of deze laatste erop omgekeerd waar chrysanten – bloemen refererend aan de herfst en de doden – bovenuit steken. Dergelijk teken van veerkrachtig leven wordt hier geaccentueerd door de helle gele kleur die als een breekbaar lijntje door de foto’s loopt en ze met elkaar verbindt'.

Daan Van Speybroeck
Art coordinator Radboud University Nijmegen & UMC St Radboud

ong>